Online hazardowe automaty

  1. Zagraj W Sloty Owocowe 2023: Wszystkie gry w ruletkę z krupierem na żywo powinny działać płynnie, korzystać z oryginalnego sprzętu o jakości lądowej, mieć enigmatycznego dealera i być przejrzyste w jego działaniu.
  2. Jakie Są Sposoby Na Zarabianie Na Grze W Najlepszej Grze Blackjackowej - Gracze uwielbiają raport, ponieważ opiera się na faktach historycznych, w przeciwieństwie do szacunków producentów teoretycznego zwrotu.
  3. Gra Bingo Instrukcja: Nie oznacza to, że niskie rolki nie mogą cieszyć się Jack Hammer 2, nawet jeśli minimalny zakład 0,50 jest najniższy w tym slocie wideo.

Maszyny hazardowe za prawdziwe pieniadze

Maszyny Hazardowe Belchatow
Jest to z pewnością jeden z najbardziej imponujących zbiorów oprogramowania, które widzieliśmy od pewnego czasu.
Kasyna Podatek Dochodowy
Aby uzyskać poprawne i aktualne informacje na temat ograniczeń, gracze powinni skontaktować się z Pomocą techniczną pod adresem LiliBet.
Jeśli na bębnach pojawią się co najmniej trzy symbole free spin scatter, uruchomisz bonus free spin.

Dwa asy blackjack

Najlepsze Kasyna Internetowe Online W Polsce W 2023 Roku
Partnerzy biznesowi to firmy, z którymi współpracujemy, które dostarczają towary i usługi komplementarne do naszych własnych lub które pozwalają nam dostarczać towary lub usługi, których nie moglibyśmy sami dostarczyć.
Kasyno Online Bez Bonusów Depozytowych I Automatów W 2023 Roku
Darmowe spiny nie są zbyt preferowane przez graczy, ponieważ mogą być odtwarzane tylko na automatach.
Czy Chcesz Grać W Kasynie W 2023 Roku

GET STARTED

0$

Dziękujemy za przedłużenie umowy, od nowego miesiąca rozliczeniowego twoja umowa wejdzie w życie.

Dane podstawowe

Wprowadź podstawowe dane, na które zostanie sporządzona umowa


Podaj pełną nazwę firmy

Wprowadź numer NIP

Wprowadź numer PESEL właściciela umowy


0$

You need to select an item to continue

Dane instalacyjne

Wprowadź dane, gdzie usługa jest podłączona

Wprowadź nazwę miejscowości

Wprowadź nazwę ulicy

Wprowadź numer budynku

Wprowadź kod pocztowy


0$

You need to select an item to continue

INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

Zapoznaj się z informacjami, chcąc przejść dalej, zjedź na sam dół formularza

2

Termin zapłaty

Opłat należy dokonać w terminie podanym na fakturze. Jeśli w trakcie trwania umowy Abonent zmieni pakiet taryfowy albo dokupi usługi dodatkowe, wartość opłaty podanej wyżej może ulec zmianie. Nie pobieramy dodatkowych opłat za zawarcie umowy w formie innej niż pisemna – za połączenie telefoniczne z nami opłata jest zgodna ze stawkami operatora, z którym Abonent zawarł umowę na świadczenie usług telefonicznych.

2

Termin zapłaty

Opłat należy dokonać w terminie podanym na fakturze. Jeśli w trakcie trwania umowy Abonent zmieni pakiet taryfowy albo dokupi usługi dodatkowe, wartość opłaty podanej wyżej może ulec zmianie. Nie pobieramy dodatkowych opłat za zawarcie umowy w formie innej niż pisemna – za połączenie telefoniczne z nami opłata jest zgodna ze stawkami operatora, z którym Abonent zawarł umowę na świadczenie usług telefonicznych.

3

Dane do płatności

Rachunki są dostarczane Abonentowi poprzez zamieszczenie w formie elektronicznej w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta na koncie Abonenta (EBOK). W przypadku braku zgody na e-faktury faktury wysyłane są listem zwykłym.

4

Czas trwania umowy

24 miesiące


5

Automatyczne przedłużanie umowy

Jeśli Umowa zostałą zawarta na czas określony, maksymalny okres związania pierwszą umową na czas określony wynosi 24 miesiące. Aby skorzystać z promocji przez cały okres na jaki umowa została zawarta, należy pozostawać naszym klientem przez cały okres na jaki zawarliśmy z Państwem umowę. Po upływie okresu na jaki umowa została zawarta, ulega ona automatycznemu przedłużeniu w umowę na czas nieokreślony na warunkach wynikających z cenników ogólnych (bez promocji). Jeżeli nie chą Państwo przedłużyć z nami umowy, mogą Państwo złożyć i przesłać nam oświadczenie o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia się umowy na czas nieokreślony. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania umowy, umowa wygasa z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Co najmniej na 30 dni przed przekształceniem umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony, poinformujemy Państwa o przekształceniu, okresie wypowiedzenia umowy po przekształceniu umowy na czas nieokreślony oraz o naszych najkorzystniejszych ofertach.

6

Sposób odstąpienia

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej. Jeżeli zawarli Państwo umowę przez telefon lub za pośrednictwem maila lub innego środka porozumiewania się na
odległość, mogą Państwo od niej odstąpić w takiej samej formie. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Państwo od umowy
w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwo o jego otrzymaniu, a w ciągu 14
dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W razie zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, a później odstąpienia od umowy, będą Państwo zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do dni przez które Usługa była świadczona.

7

Wypowiedzenie

Przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej lub dokumentowej. Jeżeli
rozwiążą Państwo umowę zawartą na czas określony przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta z własnej inicjatywy, możemy
żądać od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Jeśli zawarli Państwo z nami umowę na czas określony i ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu
na czas nieokreślony, będą Państeo mogli po tym czasie wypowiedzieć umowę także za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Jeżeli zawarli Państwo umowę przez telefon lub za pośrednictwem maila lub innego środka porozumiewania się na odległość, mogą Państwo ją
wypowiedzieć w takiej samej formie. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej
niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia,
potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy.
Jeśli będzie zbliżał się termin, do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin, w którym umowa może ulec
przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Państwo o tym na co najmniej 30 dni przed przedłużeniem umowy

8

Zwrot sprzętu

Po rozwiązaniu umowy, zobowiązani są Państwo w ciągu 14 dni na zwrot sprzętu, który udostępniliśmy na czas trwania umowy. Zwracany sprzet powinien być kompletny – informację o tym co przekazaliśmy Państwu w chwili zawarcia umowy znajdą Państwo w protokole wydania sprzętu,
stąd ważne jest przechowywanie dokumentów, które przekazujemy Państwu na moment zawarcia umowy oraz wykonywania instalacji.
Koszty zwrotu sprzętu ponoszą Państwo. Sprzęt moga Państwo zwrócić bezpośrednio w naszych biurach obsługi klienta albo wysłać go do nas
pocztą lub kurierem. Jeżeli nie zwrócą nam Państwo kompletnego sprzętu w terminie, albo zwrócony sprzęt będzie uszkodzony lub całkowicie zniszczony,
obciążymy Państwo dodatkową opłatą za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu, opłatą ryczałtową za sprzęt zniszczony lub opłatą
poniesioną z tytułu naprawy za sprzęt uszkodzony.


9

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczonymi usługami przez Operatora, w tym reklamacje związane z naliczaniem opłat, można złożyć (a)
pisemnie – w siedzibie Operatora lub poprzez przesyłkę pocztową, (b) ustnie – telefonicznie lub w siedzibie Operatora albo (c)
mailowo. Wszelkie dane kontaktowe znajdą PAństwo na górze informacji. Mogą Państwo złożyć reklamację w ciągu 12 miesięcy licząc od
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w
którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe
obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Odpowiemy na Państwa reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej
złożenia. Cała procedura reklamacyjna opisana jest w regulaminie świadczenia usług.
Mają Państwo prawo skorzystania z polubownego trybu rozwiązania sporu w drodze pozasądowego rozwiązywaniu sporów konsumenckich
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie oraz mają Państwo prawo wystąpić na drogę
postępowania sądowego, przy czym aby skorzystać z obu tych form rozwiązania sporu, powinni Państwo w obu wypadkach wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego

10

Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta, wynikający z umowy, dla skorzystania z warunków promocyjnych:

24 miesiące

11

Kaucja/ Gwarancje finansowe (wysokość oraz sposób złożenia)/ Kary umowne

Wysokość i przedmot kar umownych określa Cennik usług dodatkowych stanowiący załącznik do Umowy.

13

Usługi serwisowe oraz usuwanie Awarii Usług

W ramach obsługi serwisowej wliczonej w ramach Abonamentu, Dostawca Usług zapewnia:
a) usuwanie nieprawidłowości w pracy Sprzętu,
b) konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Sprzętu, chyba że Abonent korzystał ze Sprzętu w sposób niezgodny z
Instrukcja obsługi w tym nie wyłączył Sprzętu z zasilania podczas wyładowań atmosferycznych lub korzystał ze Sprzętu w
sposób sprzeczny z jego normalnym używaniem,
c) usuwanie Awarii Sieci.
Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Awaria spowodowana jest uszkodzeniem niezależnym od Abonenta lub wadą
udostępnionego przez Dostawcę Usług do korzystania Sprzętu, Abonent zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Sprzęt do
siedziby Dostawcy usług oraz udzielić wszelkich informacji żądanych przez Dostawcę Usług.
Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje:
a) nieodpłatnie, w przypadku ujawnienia się w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących w
Sprzęcie,
b) odpłatnie, w przypadku utraty Sprzętu lub uszkodzeń będących następstwem używania Sprzętu niezgodnie z Umową,
Regulaminem, instrukcją lub przeznaczeniem Sprzętu, za zapłatą:
▪ kosztów naprawy, jeśli uszkodzenia dają się usunąć
▪ opłaty za wymianę Sprzętu zgodnie z Cennikiem Dostawcy Usług, jeśli Sprzęt został utracony lub jeżeli uszkodzenia nie
dają się usunąć.
Wymiana Sprzętu następuje po dostarczeniu przez Abonenta do siedziby Dostawcy Usług Sprzętu wadliwego, uszkodzonego
lub zniszczonego, względnie kopii protokołu zgłoszenia kradzieży Sprzętu właściwemu organowi ścigania.


14

Świadczenie usług:

Usługi będziemy dostarczać w sposób ciągły, ale w przypadkach planowanych przerw technicznych, poinformujemy Cię o ich
terminie i ich trwaniu. Przerwa techniczna nie będzie trwała dłużej niż 24 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym, dostarczania
usługi.

15

Uwagi do umowy:

Wszystkie kwoty są kwotami brutto.


0$

You need to select an item to continue

Przedmiot świadczenia usługi

Wybierz dostępny pakiet z oferty


Wybierz czas trwania umowy


Wybierz czas trwania umowy


Wybierz czas trwania umowy


Wybierz pakiet z dostępnej oferty

Wybierz pakiet z dostępnej oferty

Wybierz pakiet z dostępnej oferty


Wyrażam zgodę na wszystkie zgody marketingowe: - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług przez Operatora oraz podmioty powiązane z Operatorem, w tym za pomocą urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK. - Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie. - Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych związanych ze świadczonymi przez Operatora usługami i produktami, za pomocą urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK.

elektroniczne: stosownie do brzmienia art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udostępnienie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem eBOK z którego może zostać pobrana przez Abonenta z uwzględnieniem rabatu z tego tytułu w wysokości 5 zł miesięcznie. W przypadku braku zaznaczenia powyższej zgody, faktury będą dostarczane w formie papierowej.

Usługi dodatkowe - dotyczy całego pakietu

Opłata miesięczna (+10zł)

Wydruk - opłata za usługę jest jednorazowa (30zł)

Usługi dodatkowe dotyczące TV

Pamiętaj, że dobierając usługi dodatkowe musi zostać również dobrany DEKODER 

Dekoder TV ( opłata miesięczna 9,90zł)

Multiroom ( opłata miesięczna)

ReTv 3 dni (opłata miesięczna 5zł)


ReTv 7 dni (opłata miesięczna 7zł)

Nagrywarka Standard (pierwsze 3 miesiące 0,00zł)

Ultra Nagrywarka+ (opłata miesięczna 9,90zł)


0$

You need to select an item to continue

Oświadczenia i zgody

Dotyczy Osób fizycznych


na przetwarzania moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w związku ze świadczonymi Usługami. (Wyrażenie zgody jest niezbędne jeśli życzą sobie Państwo abyśmy w sprawie wykonywania Umowy kontaktowali się z Państwem na numer kontaktowy wskazany w Umowie i wskazali Państwo numer kontaktowy w Umowie)

przesyłanie mi informacji o zmianach warunków umowy, regulaminu oraz Cennika na adres korespondencyjny wskazany w Umowie.

przesyłanie mi informacji o danych kontaktowych, zmianie nazwy, adresu poczty elektronicznej oraz numerze telefonu Operatora w formie elektronicznej – na adres korespondencyjny wskazany w Umowie

Wnoszę o dostarczenie mi potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. (Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale umożliwi rozpatrzenie reklamacji drogą elektroniczną a nie listowną)

wykonanie Instalacji i Aktywacji Usługi oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze mnie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Operatora. (dotyczy umów zawartych przez konsumenta na odległość lub poza lokalem Operatora) (Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w postaci numeru abonenta, imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości oraz ulicy w miejscu zamieszkania w książkach telefonicznych oraz w informacji o numerach telefonicznych. (dotyczy osób fizycznych) (Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu bezpośredniego w tym do przetwarzania danych o wykonanych połączeniach w celu dostosowania oferty do moich potrzeb. (Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Dotyczy Abonentów, prowadzących działalność gospodarczą jednoosobową, rejestrowaną w CEIDG


że Umowa zawierana przeze mnie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, co wynika z przedmiotu wykonywanej przez mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z czym, do zawartej przeze mnie Umowy znajdą zastosowanie art. 3851 – 3854 Kodeksu cywilnego oraz art. 27 – 38 ustawy o prawach konsumenta konsumentów


0$

You need to select an item to continue

Pozostałe informacje


Informuję, że jestem świadomy, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność cywilną, finansową bądź karną.


zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną

Twoje dane wprowadzone w tym formularzu będzie przetwarzała spółka ....................... (Administrator danych). Zapoznaj się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie .............. Znajdziesz w niej: dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, cel przetwarzania Twoich danych, Twoje prawa, odbiorcę Twoich danych. Dane podajesz nam dobrowolnie i masz prawo między innymi do ich dostępu i poprawy. Zapoznałem się z treścią regulaminu dostępnego na stronie .....


iKłobuck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mielęckiego 10 lok. 503, 40-013 Katowice, wpisaną pod numerem KRS: 0000764869, NIP: 5742066818, oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem: 12720. Terenowe Biuro Obsługi Klienta: Kłobuck, ul. Wieluńska 14. Adres www.iklobuck.pl. Dane do kontaktu na odległość: e-mail: konsultant@swiatlowodem.pl, telefon: 323649364, 323649955.

Lista terenowych biur obsługi klienta oraz istotne dokumenty – regulaminy świadczenia usług, regulaminy promocji, wzory oświadczeń oraz cenniki znajdują się na naszej
stronie internetowej0$

You need to select an item to continue

Podsumowanie

Łączny koszt

Podsumowanie umowy

Dane Informacje Quantity Cena
Discount :
Łącznie